About Us

imageTalofa, Afio Mai , Susu Mai,Maliu Mai ma Talaa’ao Mai!

‘O Aganu’u a Sāmoa ‘ua fausia i Tū ma Agaifanua ma Tapuāfanua.  O Sāmoa o le Atunu’u  ‘ua mae’a o na tofi,o pa’ia ma mamalu i tupu ma tamalii,  fale- upolu, sa’o aualuma  ma aualuma, sa’o ‘aumaga ma ‘aumaga, o faletua  ma tausi  ma le tinifu.  E fa’apea fo’i ona lāe’i, taumafa, tiute tau’ave, maota ma laoa, malaefono ma lau gagana.  ‘O ia mea uma  ‘ua tu’u- fa’atasia ma fusia i le FA’AALOALO, ĀVA FATAFATA, TOFĀ ma le FA’AUTAGA ona fa’aigoa lea o “AGANU’U ma AGAIFANUA a SĀMOA”.

E ‘ese ai Sāmoa mai atunu’u uma o le lalolagi i lana gagana fa’aaloalo. O le gagana a tupu ma tamali’i  a e puipuia  e faleupolu.  E taliga  fialogo le mauga   o Mata’utia i Salafai  i se tagata e poto i le fa’aaogāina o le gagana fa’aaloalo i “Lāuga Sāmoa.”  ‘Ia ē mimita i lau Aganu’u a e maise lau gagana i mamulu.

‘E tagi matamomo’o le Tusitala fa’alupe naumati o le toafa, talofa i lupe o le fōaga, ‘ua le  silafia  āga    ma lēiloa saunoa fa’atamali’i.  ‘O  alofa’aga  mōlipō mo oe.  Le tusi  lea o Lāuga  Sāmoa e toe tīmata   ai    le ‘Upega Lāuga. ‘Ia ‘avea o se amataga e fatu ai le titi.

E lē a’oā’ia le tofā, ‘ua na ‘o se fa’amanatu, lau mea- sina i mamulu atu.  ‘O “Sa’afi’afiga o le Aganu’u ma Agaifanua a Samoa”  ‘e mō ‘oe o lo ‘o  mana’omia  le fesoasoani.  ‘E poto le  tautai  ‘a e sesē  lana atu    i ama.  ‘Ā ‘o le agaga  mauāluga ‘ia so’o ’ula aso lelei.  ‘Ia manuia le ‘upega lauga ma ia laulau-sasa’a  le faiva.

E maua le feasoasoani i le tusiina o lauga samoa i so’o se mataupu , maua foi tusi faitau mo tamaiti ,e maua foi le tusi lauga Sa’afi’afiga o le Aganu’u ma Agaifanua a Samoa

Soifua ma ia manuia !

                                   Aiono  Papali’itele  Fa’alataitaua        

 

 

cropped-1383812_626741484014021_584449786_n.jpg

 

Lauga Samoa  has been delivering results for years in the art of oratory. Our goal is to provide the superior products for our value customers.

We  have years of experience in culture , traditions and speeches  and  we are  passionate in meeting your needs or exceeding your expectations.

 

 

image(1)

Here is the book  ” Sa’afiafiga o le Aganuu ma Agaifanua a Samoa” written by Aiono Papaliitele Faalataitaua and late Lei’ataualesa Aiono Papaliitele Peseta Faalataitaua.

Here is an excerpt from the book “‘Ua ta’atia i pāga le tauti’aga na i Salafai ‘a e vagana i tupua le tautalaga nai Atua.‘Ua tafa ata o Taulelei.   ‘Ua agimalū fo’i fisaga i le mauga o Aluga, ina ‘ua ‘ae  auomanū a e ‘ua tafea auomala.  Lo tā  fia pa’i  i le vaioletama a e paga lea o Li’oāfa ma Li’olaga.”

 

Our products include : WRITING lauga samoa for any occasion , CHILDREN’S BOOKS , and VOLUME I LAUGA SAMOA book.

We have written and sold 6ooo copies of our Samoan Children’s book to the American Samoa Dept. Of Education. In addition, we have also written numerous lauga for various occasions for individuals living  around the world.

 

We value our customers and welcome your feedback and suggestions. Use our Contact Us page to tell us what we’re doing right or what we can improve on.

Sa'afiafiga o le Aganuu ma Agaifanua a Samoa